Alocatia familiala complementara
Important:
 

Beneficiaza de alocatia familiala complementara, familiile formate din sot, sotie si copiii in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna.

Cine beneficiaza de alocatie familiala complemenatra?

Alocatia familiala complementara se acorda lunar familiei, daca aceasta realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 470 lei.

Cuantum

 • 50 lei pentru familia cu un copil;
 • 60 lei pentru familia cu 2 copii;
 • 65 lei pentru familia cu 3 copii;
 • 70 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.

Pentru familiile care sunt beneficiare de ajutor social in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, cuantumul alocatiei familiale complementare prevazut mai sus se majoreaza cu 25%.

Documente necesare

Cererea pentru stabilirea si acordarea alocatiei familiale complementare este insotita de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile acesteia.

Cererile pentru stabilirea si acordarea alocatiei familiale complementare se intocmesc de reprezentantul familiei si se inregistreaza la primaria localitatii sau, in a carui raza teritoriala locuieste familia. In cazul familiilor fara locuinta, cererea se inregistreaza la primaria localitatii in a carui raza teritoriala acestea traiesc.

Termene

Dreptul la alocatia familiala complementara se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii.

Plata alocatiei familiale complementare se suspenda in luna urmatoare celei in care se constata una dintre urmatoarele situatii:

 • nu se prezinta, pentru copiii de varsta scolara, din 3 in 3 luni, dovada frecventarii cursurilor;
 • pe perioada incredintarii copilului unei institutii de asistenta sociala sau unui asistent maternal profesionist;
 • agentia jueteana pentru prestatii sociale constata ca dreptul la alocatia familiala complementara a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenta familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordarii au intervenit modificari ale acestora;
 • pe o perioada de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate pentru titularul alocatiei familiale complementare

Dreptul la alocatia familiala complementara inceteaza in luna urmatoare celei in care se constata una dintre situatiile:

 • beneficiarul nu mai indeplineste conditiile de acordare;
 • plata a fost suspendata si, in termen de 3 luni de la data suspendarii, nu au fost prezentate dovada frecventarii cursurilor, pentru copiii de varsta scolara.

Modificari

In cazul in care intervin modificari cu privire la componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocatiei familiale complementare are obligatia ca, in termen de maximum 5 zile, sa comunice in scris primarului modificarile intervenite.

In situatia in care, dupa stabilirea dreptului la alocatie familiala complementara, titularul, opteaza pentru o alta forma de plata, acesta comunica in scris agentiei teritoriale.

In cazul in care opteaza pentru plata in cont curent personal sau cont de card, comunicarea este insotita de extrasul de cont care cuprinde numele titularului, codul IBAN, numarul de cont, banca si filiala unde este deschis contul ori, dupa caz, de alte documente emise de unitatea bancara, care sa cuprinda aceste informatii. Lista bancilor agreate este vizibila in partea din dreapta-sus a site-ului.

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale  
Plata în cont curent personal sau cont de card a prestatiilor sociale se realizeaza numai la una din urmatoarele banci:
 • ALPHA BANK DEVA
 • BCR
 • BANCA COMERCIALĂ CARPATICA PETROŞANI
 • BRD
 • BANCA TRANSILVANIA
 • CEC BANK
 • ING BANK
 • INTESA SANPAOLO IMI BANK DEVA
 • OTP BANK
 • PIRAEUS BANK DEVA
 • RAIFFEISEN BANK
 • RIP BANK
 • UNICREDIT TIRIAC BANK
 • VOLKSBANK DEVA
     
     
  Site-uri Partenere:  
     
  * Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS)  
  * Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale (ANPS)  
  * Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse (ANES)  
  * Prefectura Hunedoara  
  * Consiliul Judeţean Hunedoara  
  * Primaria Hunedoara  
  * Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara  
     

Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale Hunedoara. All right reserved.
2009
Web design: MC Regional